Projekt English Teaching Activities
Jesteś nauczycielem języka angielskiego lub liderem wiejskim i chcesz uczestniczyć w English Teaching Activities? Zapraszamy do przygotowania i złożenia listu intencyjnego do dwuletniej ścieżki szkoleniowo-projektowej Programu English Teaching.

Na Twoją aplikację on-line czekamy do 10.01.2020 r.

 Projektem jest realizacja ciekawego pomysłu na pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego, prowadzone w atrakcyjnej dla uczestników formie, w oderwaniu od podręczników, zeszytów, testowania i oceniana. Projekt powinien stanowić spójną, przemyślaną całość, mieć myśl przewodnią, skupiać działania wokół konkretnego, ważnego społecznie zagadnienia.

 Zapraszamy!

Ścieżka ETAs łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz projektowych) z realizacją projektu i kierowana jest do:

  • Nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoliszkół podstawowych i średnich mieszczących się na wsiach.
  • Lokalnych liderów wiejskich posiadających formalne kompetencje do nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży, którzy złożą aplikację indywidualnie.
  • Lokalnych liderów wiejskich, nieposiadających formalnych kompetencji do nauczania języka angielskiego, którzy podejmą współpracę z nauczycielem języka angielskiego zatrudnionym w wiejskiej szkole czy przedszkolu i zaplanują projekt realizowany w środowisku lokalnym, np. świetlicy wiejskiej, bibliotece czy w siedzibie organizacji pozarządowej, w uzasadnionych przypadkach w szkole.

Więcej informacji pod adresem: http://englishteaching.org.pl/dzialania/english-teaching-activities-etas/POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.