Program MKDNiS "Sport Wszystkich Dzieci" - nabór do 29.01.2021
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Zadania objęte dofinansowaniem:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Uwaga - nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Lokalny Animator Sportu” należy nadsyłać pocztą do dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na załączonych formularzach.
  Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 11 stycznia 2021 r.
 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” należy wypełnić i wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit (wnioski.msit.gov.pl) do dnia 20 stycznia 2021 r.
  Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 22 marca 2021 r.
 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” należy nadsyłać pocztą do dnia 29 stycznia 2021 r.
  Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach załączonych poniżej.
  Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 22 marca 2021 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2021 r.


Ewentualne pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod  nr tel. 22 24 43 155, 22 24 43 266, 22 24 43 280.
Szczegóły: 
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieciPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.