OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNES PLANEM 
OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
WRAZ Z BIZNES PLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 27.10.2016-25.11.2016.

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE
W DNIU 24 STYCZNIA 2017 roku

Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim(9.00-15.00) oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Bartoszycach(11.00-15.00) i Kętrzynie(9.00-15.00)

Uwaga:
  •  wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu(oryginał) wraz z kompletem załączników-kompletność wniosku proszę sprawdzić z kartą oceny formalnej dostępną na stronie projektu. 
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.