Akademia odkrywców kultury 
 
 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń” z siedzibą w Blankach, w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 zrealizowało projekt pn. „Akademia odkrywców kultury”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania publicznego z zakresu: dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie: Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
Celem głównym projektu był wzrost kompetencji kulturalnych i społecznych międzypokoleniowej grupy 20-tu mieszkańców wsi Blanki z terenu gminy Lidzbark Warmiński poprzez organizację cyklu warsztatów twórczych oraz wyjazdów w okresie VI-XII 2016 r. Grupę odbiorców realizowanego projektu stanowiły dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze, mieszkańcy wsi Blanki.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty: plastyczne, muzyczno-teatralne, kukiełkarskie. Odbyły się wyjazdy do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Teatru Lalek w Olsztynie, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. Broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie. Przybyłym na spotkanie uczestnikom jak i osobom zaproszonym zaprezentowane zostało realizowane w ciągu całego okresu zadanie, zdobyte przez uczestników umiejętności, odbyła się premiera przedstawienia muzyczno-teatralnego pt. „Calineczka”.
Partnerami projektu byli: Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Publiczna Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. Broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Blankach, Firma Mariusz Grzelak Transport Osobowy Bus Travel.

 
 
 
 
 
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.