MiniGranty FemFundu5. edycja MiniGrantów trwa –  wnioski do 31 stycznia 2022, godz. 13.00!

Jeśli macie pomysł na feministyczne działanie, zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji MiniGrantów Funduszu Feministycznego. O granty w maksymalnej kwocie 4 900 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

Organizatorom zależy na wspieraniu różnorodnych feministycznych inicjatyw, działań na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych w różnych miejscach w Polsce.
Ważne jest wspieranie grup i organizacji, które działają na zasadach samoorganizacji, podejmują decyzje, wspólnie o nich dyskutując, a także są aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej i poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Środki Funduszu Feministycznego można przeznaczyć na dowolne feministyczne działania. O tym, kto otrzyma wsparcie, zadecydują przede wszystkim same osoby, które składają wnioski o MiniGrant. Dlatego też ubieganie się o MiniGrant oznacza udział w wyborze innych pomysłów, które zostaną dofinansowane.

O MiniGrant mogą się starać:
 grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób,
 organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje), które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki:
 prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych,
 są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez osoby nie cis męskie),
 czują się związane z ruchem feministycznym,
 odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce

Do składania wniosków szczególnie zachęca się grupy i organizacje, które:
1) skupiają się na kobietach i osobach nie cis męskich, które z różnych względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe, osoby transpłciowe),
2) samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej społeczności,
3) rozwijają lokalny ruch feministyczny poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław),
4) podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie,
5) prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania problemów. 

Dotacje do 4,9 tys. PLN
Nabór od 10.01.2022 do 31.01.2022 13:00

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.