Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi z województwa warmińsko-mazurskiegoSzanowni Państwo,

z inicjatywy Biura Regionalnego w Brukseli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Fundacją KUŹNIA im. Hugona Kołłątaja po raz pierwszy ogłaszają nabór uczestników do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi z  województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pierwsza edycja akademii w województwie warmińsko-mazurskim potrwa od 12 do 15 maja 2022 roku w Folwarku Tumiany (Tumiany 7, 11-010 Barczewo).

Celem projektu jest rozwój osobisty oraz wyposażenie „liderów lokalnych" w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, a także współpracę z punktem Europe Direct w Brukseli, co powinno także sprzyjać ich pozostaniu/powrotowi na tereny wiejskie.

W programie znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Planujemy również spotkania z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, wójtami, burmistrzami i prezydentami.

Mając na uwadze Państwa ogromne doświadczenie oraz skuteczność we wdrażaniu oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach objętych Państwa Lokalnymi Strategiami Rozwoju, w szczególności skierowanych na aktywizację lokalnych środowisk sprzyjających wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej oraz w promowanie obszaru objętego LSR, zwracam się z uprzejmą prośbą o wytypowanie 3 – 5 osób w wieku 18-35 lat, którzy wstąpią do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi i przez 4 dni przejdą bezpłatne intensywne szkolenie prowadzone przez najlepszych specjalistów z zakresu prawa, finansów, spraw europejskich oraz trenerów umiejętności miękkich.

Wypełnione i podpisane kompletne zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 r. na adres e-mail: d.sargalski@warmia.mazury.pl.

Dokumenty do pobrania:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7410-akademia-mlodych-liderow-wsi-nabor

Liczba uczestników ograniczona do 45 osób, przy czym dopuszcza się 3-5 osobowe grupy z jednej gminy.

Szczegółowych informacji udziela Dariusz Sargalski – Kierownik Biura ds. rolnictwa DROWiR (pod nr tel. 89 52 19 278). Informacje można również uzyskać z Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: kontakt@fundacjakuznica.pl, tel.: +48 504 419 785POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.