ETAP GMINNY KONKURSU - DYWITY


Dnia 05 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbyły się gminne eliminacje do konkursu wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”.
W eliminacjach  wzięło udział 21 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III: 11 uczestników, 
klasy IV – VI: 5 uczestników  
klasy VII –VIII i gimnazjum: 5 uczestników.
Niezależna Komisja w składzie: Ewa Giska, Magdalena Białecka oraz Marta Andrzejczyk po przesłuchaniu wszystkich występujących wytypowała po jednym zwycięzcy w danych kategoriach:
W kategorii klas I - III:
I miejsce – Maja Prak – Szkoła Podstawowa w Dywitach
W kategorii klas IV - VI:
I miejsce – Helena Szewczyk – zgłoszenie prywatne
W kategorii klas VII – VIII i Gimnazjum:
I miejsce – Klaudia Wermter – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.