Trzeci europejski konkurs na projekty z PROW 2014-2020


Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich....

więcej...


OGŁOSZENIE NR 8/2020 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSĆ NA LATA 2014 - 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 : ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH ...

więcej...


Okres zamknięcia Biura w kontekście naborów w ramach PROW 2014-2020


Szanowni Państwo, w związku z wystąpieniem zakażeń COVID w Biurze LGD "Warmiński Zakątek", zgodnie z informacjami zawartymi w Pismach o rozstrzygnięciach naborów w ramach konkursów nr 2/2020, 3/2020, 4/2020 TERMIN NA ZŁOŻENIE PROTESTU ULEGA WYDŁUŻENIU O 14 DNI KALENDARZOWYCH od dnia odebrania przez Państwa pisma o rozstrzygnięciu.

więcej...


LGD na Warmii i Mazurach – misja, wielobarwność, różnorodność


Spot promocyjny, ukazujący misję, wyjątkowość i działanie LGD w regionie powstał w ramach realizacji operacji pt. „Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2020” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

więcej...


„Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur”


W dniach 3-4 września 2020 r. w ramach realizacji operacji pn. „Sieć Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 202-2021, zostało zorganizowane dwudniowe spotkanie Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur. Spotkania o charakterze sieciowania, szkoleń tematycznych i warsztatów w zakresie kompetencji kluczowych pozwoliły na...

więcej...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.