Biuro Projektu w Nidzicy - kontakt


W związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. z pracownikami biura projektu w Nidzicy można kontaktować się wyłącznie zdalnie, poprzez telefon: 660-501-821 lub email: mkowalewska@nida.pl.
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 05.08.2019


Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które znajdują się na pozycjach od 1 do 13 na liście rankingowej, zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo...
więcej...


Termin Oceny Biznesplanów


Informujemy, że listy rankingowe dotyczące oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz wsparcia pomostowego, złożonych w dniu 05.08.2019, zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w dniu 14.08.2019.
więcej...


​05.08.2019 - NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM


dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym (03/06/2019-11/06/2019)...
więcej...


Szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


Poniżej szczegółowy harmonogram. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć. W ramach szkolenia...
więcej...


LISTA UCZESTNIKÓW – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym w terminie 03/06/2019-11/06/2019. Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych...
więcej...


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.