Informacja o wypłatach dotacji


Uprzejmie informujemy, że na konto Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” wpłynęła transza. Wypłaty wsparcia finansowego...
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 11.06.2018


​Lista rankingowa z dnia 21.06.2018 r. Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 11.06.2018r...
więcej...


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM


dla osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 26.03.2018 a 29.03.2018 r. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 11 CZERWCA 2018 ...
więcej...


Aktualne harmonogramy konsultacji


W związku z planowanym w najbliższych dniach rozpoczęciem konsultacji indywidualnych z pisania biznes planów poniżej zamieszczamy aktualne harmonogramy...
więcej...


Harmonogramy doradztwa udzielanego Uczestnikom Projektu


poniżej znajdują się Harmonogramy doradztwa udzielanego Uczestnikom Projektu w sprawie pisania biznesplanów. Uczestnicy widnieją w nich pod numerem ewidencyjnym przydzielanym na etapie składania formularza kwalifikacyjnego...
więcej...


Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - Maj 2018


Poniżej szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć. W ramach szkolenia...
więcej...


poprzednie 1 2 3 4 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.