Aktualne harmonogramy konsultacji


W związku z planowanym w najbliższych dniach rozpoczęciem konsultacji indywidualnych z pisania biznes planów poniżej zamieszczamy aktualne harmonogramy...
więcej...


Harmonogramy doradztwa udzielanego Uczestnikom Projektu


poniżej znajdują się Harmonogramy doradztwa udzielanego Uczestnikom Projektu w sprawie pisania biznesplanów. Uczestnicy widnieją w nich pod numerem ewidencyjnym przydzielanym na etapie składania formularza kwalifikacyjnego...
więcej...


Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - Maj 2018


Poniżej szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć. W ramach szkolenia...
więcej...


KONIEC II ETAPU REKRUTACJI


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie: 26/03/2018-29/03/2018. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie...
więcej...


UWAGA: WSTRZYMANIE NABORU


INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 29.03.2018r. WSTRZYMUJEMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH !!! Informacja o ewentualnym wznowienie naboru zostanie zamieszczona na stronie projektu...
więcej...


Rozpoczęcie naboru do Projektu


W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Własny Biznes- sposób na życie V” INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 26.03.2018 r. PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB...
więcej...


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.