Lista rankingowa po uwzględnieniu procedury odwoławczej z dnia 29.01.2018 r.


Dotyczy osób, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe wraz biznesplanami w naborze prowadzonym w dniu 09.01.2018 r.
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III - NABÓR 09.01.2018 r.


Po zakończeniu w dniu dzisiejszym posiedzenia Komisji Oceny Wniosków publikujemy LISTĘ RANKINGOWĄ Z OCENY WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW. Do tych uczestników projektu, których wnioski zostały zarekomendowane do dofinansowania, w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o...
więcej...


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 9 STYCZNIA 2018 roku; wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim (9.00-15.00) oraz w...
więcej...


Zaktualizowany Wzór Biznesplanu


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmienił się wzór biznesplanu oraz załącznika "Analiza finansowa" - dotyczy osób składających wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w styczniu 2018. Poniżej znajdują się...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.