Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III” (dotyczy osób, które złożyły formularze rekrutacyjne w okresie między 03.10.2017 - 31.10.2017)...
więcej...


Koniec drugiego etapu rekrutacji


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie: 03.10.2017 - 31.10.2017. Po zbadaniu predyspozycji biznesowych...
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III - NABÓR 30.10.2017


Po zakończeniu w dniu dzisiejszym posiedzenia Komisji Oceny Wniosków publikujemy LISTĘ RANKINGOWĄ Z OCENY WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW. Wszystkie wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania...
więcej...


Terminy badań predyspozycji biznesowych dla Uczestników Projektu


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym (07.11.2017), których celem jest zbadanie predyspozycji biznesowych Uczestników Projektu - dotyczy osób, które...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.