OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim (9.00-15.00) oraz w...
więcej...


Koniec drugiego etapu rekrutacji


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie: 04.07.2017 - 31.08.2017. Poniżej lista osób zakwalifikowanych...
więcej...


Harmonogramy szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III”...
więcej...


Terminy badań predyspozycji biznesowych uczestników Projektu


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym (odbędą się 14 i 15 IX b.r.), których celem jest zbadanie predyspozycji biznesowych Uczestników Projektu - dotyczy osób, które złożyły...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.