Trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych dla kolejnej grupy osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej


Informujemy, że trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych dla kolejnej grupy osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej – do 30 listopada 2017...
więcej...


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim (9.00-15.00) oraz w...
więcej...


Trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych dla czwartej grupy osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej


Informujemy, że trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych dla kolejnej grupy osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej - do 31 października 2017...
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III - NABÓR 09.10.2017


Po zakończeniu w dniu dzisiejszym posiedzenia Komisji Oceny Wniosków publikujemy LISTĘ RANKINGOWĄ Z OCENY WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW. Wszystkie wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.