Protokół z posiedzenia grupy sterującej z dnia 23.04.2021 Projekt Nowe zawody nowe szanse


Protokół z posiedzenia grupy sterującej projektu "Nowe zawody nowe szanse" które odbyło się w Kętrzynie w dniu 23.04.2021r.
więcej...Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie NOWE ZAWODY - NOWE SZANSE


Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie NOWE ZAWODY - NOWE SZANSE W związku z niewyczerpaniem liczby miejsc Uczestników Projektu, tj. Uczniów/Uczennic, od 03.03.2021r. rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.
więcej...Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” W Partnerstwie z Powiatem Kętrzyńskim realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich NOWE ZAWODY NOWE SZANSE


Celem projektu jestnabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 32 uczniów/nic Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Św. Jana Pawła II(SOSW) w Kętrzynie (12K,20M), poprzez uzyskanie kwalifikacji komplementarnych do zawodów nauczanych w szkole
więcej...REKRUTACJA DO PROJEKTU NOWE ZAWODY – NOWE SZANSE


Informujemy, że z dniem 29 stycznia 2021 roku rozpoczynamy rekrutację Uczniów i Nauczycieli Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie.
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.