Menu 28 IX - 02 X 2020więcej...Menu 21-25 IX 2020więcej...Menu 14-18 IX 2020więcej...Menu 07-11 IX 2020więcej...Menu 24-28 VIII 2020 r.więcej...Menu 17-21 VIII 2020 r.więcej...Menu 10-14 VIII 2020 r.więcej...Menu 3-7 VIII 2020 r.więcej...
Menu 03-07 VIII 2020więcej...Menu 20-24 VII 2020więcej...Menu 13-17 VII 2020więcej...

Menu 22-26 VI 2020więcej...Menu 15-19 VI 2020więcej...Menu 8-12 VI 2020więcej...Menu 01-05 VI 2020więcej...Menu 25-29 V 2020więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.