ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „CUKIERNIK I i II STOPNIA” z dnia 08.02.2022r.


w ramach projektu pn. „Nowe zawody nowe szanse” Oś priorytetowa 02 – Kadry dla gospodarki, Działanie 02.04 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 02.04.01 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „STOLARZ MEBLOWY”


w ramach projektu pn. „Nowe zawody nowe szanse” Oś priorytetowa 02 – Kadry dla gospodarki, Działanie 02.04 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 02.04.01 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „STOLARZ MEBLOWY”


W celu oszacowania wartości zamówienia usługi oraz wyboru Wykonawcy, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości brutto za realizację poniższej usługi...
więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „CUKIERNIK I i CUKIERNIK II STOPNIA”


W celu oszacowania wartości zamówienia usługi oraz wyboru Wykonawcy, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości brutto za realizację poniższej usługi:...
więcej...
1 2 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.