Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu - z listy rezerwowej

Lp. Nr wniosku Liczba punktów
1 12/EM/B 15
2 6/EM/B 9
3 11/EM/B 4
4 7/EM/B 3
 
*Kandydaci 2/EM/B, 4/EM/B – rezygnacja z udziału w projekcie
Dodatkowo z udziału w projekcie, po opublikowaniu list rankingowych przyjęto rezygnacje wniosków:
2/EM/B
4/EM/B
9/EM/B
10/EM/B


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.