Dotyczy cateringu – wydłużenie składania ofert


​Zmianie ulega termin składania ofert - wydłużony do dnia 30.03.2020 r. do godz. 10.00...
więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach


w ramach projektu pt: „EKO MALUCH” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3...
więcej...


ROZEZNANIE RYNKU dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.04.00-28-0017/19


W celu rozeznania i porównania cen rynkowych, Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” - realizator projektu „EKO MALUCH”- zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za materiały zużywalne podczas opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia w klubie malucha w Rogiedlach tj. pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane, emolienty do kąpieli/mycia ciała, kremy do twarzy, kremy na odparzenia...
więcej...


Świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach


Informujemy, że dnia 05.09.2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
więcej...


Kompleksowa dostawa i wyposażenie wraz z montażem i ustawieniem pomieszczeń Klubu Dziecięcego EKO MALUCH


Informujemy, że dnia 29.08.2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju...
więcej...


1 2 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.