Informacje odnośnie zmniejszenia opłat za żłobek w LIPCU 2022 spowodowanych przerwą w funkcjonowaniu w 2 tygodniach lipca

W związku z przerwą w funkcjonowaniu klubu dziecięcego w dniach 4-17 lipca 2022 roku związaną z pracami remontowymi w salach EKO MALUCHA opłaty za miesiąc – lipiec zostaną proporcjonalnie zmniejszone.
Dla Rodziców dzieci zameldowanych w Gminie Lubomino(podlegających dofinansowaniu z Gminy Lubomino) których opłata stała wynosi 580zł - w lipcu składka będzie wynosić 300zł.
Rodzice dzieci zameldowanych poza Gminą Lubomino (nie podlegających dofinansowaniu z Gminy Lubomino) których opłata stałą wynosi 980zł – w lipcu składka będzie wynosić 520zł.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.