PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ 4 GRUDNIA – 15 GRUDNIA 2023R

TEMAT: ZIMOWY CZAS
  1. POGADANKI NA TEMAT  -ZIMOWEJ POGODY
- ZIMOWEJ ODZIEŻY
- DOKARMIANIE ZWIERZĄT
      2.  PRACE PLASTYCZNE : KARMNIK , CZAPKA, SZALIK, RĘKAWICZKI, OZDOBY ŚWIATECZNE /CHOINKOWE
      3. PIOSENKA MIESIĄCA :,, ZIMA ZIMA ZIMA PADA PADA  ŚNIEG’’
      4. TEATRZYK – PANI ZAMIEĆ
      5. CZYTANIE KSIĄŻECZEK O TEMATYCE ZIMOWEJ
      6.  6 GRUDNIA MIKOŁAJKI – PRACA PLASTYCZNA ‘’SKARPETA ŚWIĄTECZNA” ,
      7. NAUKA I DBANIE O NAWYKI HIGIENICZNE – MYCIE ZĘBÓW, RĄK
      8. NAUKA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH TJ. UBIERANIE I ROZBIERANIE I KOMUNIKOWANIE      POTRZEBY KORZYSTANIA Z TOALETY
     9. SPACER (SANKI, LEPIENIE BAŁWANA, DOKARMIANIE PTASZKOW )


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.