EKO MALUCH: Klub Dziecięcy w Rogiedlach - zasady rekrutacji i podstawowe informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OPIEKUNÓW, RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1 - 3 LATA
zamieszkujących Gminę Lubomino i Gminy przyległe
(Dobre Miasto, Świątki, Orneta, Lidzbark Warmiński)
DO NOWO URUCHAMIANEGO
KLUBU DZIECIĘCEGO W ROGIEDLACH
EKO MALUCH!!!
 
   W ramach działalności Klubu Dziecięcego zapewniamy miejsca opieki dla maluchów i zróżnicowaną ofertę zawodową dla rodziców i Opiekunów!!!
   Przygotowujemy miejsce opieki nad dziećmi z najwyższą starannością - kompleksowo remontujemy lokal, przygotowujemy przestronne sale, miejsca rekreacji tak aby zapewnić małym podopiecznym komfortowy, twórczy pobyt i jak najlepsze warunki do rozwoju.
   Szesnaściorgiem podopiecznych, będą opiekowały się 4 Opiekunki.
   Dzieci będą przebywały w dwóch niezależnych salach, każda 45 metrowa i dostosowana do umiejętności motorycznych maluchów.
   Wszystkie prace remontowe, wyposażenie, zabawki mają standardy ekologiczne i atesty bezpieczeństwa.
   W maksymalnym stopniu oparliśmy sie na tworzywach naturalnych i procesach ekologicznych.
   Chcemy dawać dzieciom radość, uprzyjemniać proces rozwoju, utwierdzać w poczuciu własnej wartości i dostarczać nowych doświadczeń!
 
Podstawowe informacje Organizacyjne:
1. Klub dziecięcy będzie czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 6.30 - 16.30
2. W ramach opieki Klub Dziecięcy zapewnia dzieciom: wyżywienie wyłącznie z surowców ekologicznych  (W tym w zakresie diet pokarmowych), środki higieniczne (pieluszki, chusteczki).
3. Nie wykluczamy przyjmowania dzieci, które przyjmują leki wymagające podania w czasie pobytu w Klubie Dziecięcym
4. W czasie dnia dzieci nie oglądają bajek, telewizji. jedyną formą stosowanych multimediów jest sprzęt dźwiękowy.
5. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA OPIEKI NAD DZIEĆMI: 7.10.2019.
6. Odpłatność miesięczna za opiekę nad dzieckiem:
opłata stała w wysokości 100 złotych miesięcznie!!!
 
Zasady rekrutacji:
1. Zgłoszenia dzieci do klubu dziecięcego przyjmowane będą od 4 do 16 września 2019 roku.
2. Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
1) Opiekun dziecka należy do jednej z następujących grup:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem  pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy kodeks pracy,
 - osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).
2) zamieszkiwanie na obszarze realizacji projektu tj. Gmina Lubomino i Gminy ościenne z powiatów lidzbarskiego i olsztyńskiego.
 
   Do projektu przyjmiemy co najmniej 7 Opiekunów, którzy poza opieką nad dzieckiem skorzystają również z oferty aktywizacji zawodowej (info w dalszej części dokumentacji). Zapewniamy również miejsca dla co najmniej 2 Opiekunów niepełnosprawnych.
 
Premiującymi kryteriami rekrutacyjnymi są:
   -   dochody netto na 1 członka rodziny,
   -   płeć (kobiety),
   -   rodziny wielodzietne (3 i więcej dzieci),
   -  Opiekunowie będący osobami długotrwale bezrobotnymi lub o niskich kwalifikacjach zawodowych,
   -  Opiekunowie z niepełnosprawnościami,
   -  Opiekunowie zamieszkujący gminę Lubomino.
 
Aktywizacja zawodowa - podstawowe informacje:
   Oferta aktywizacji zawodowej kierowana jest do Opiekunów dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH, którzy nie pracują.
W ramach oferty proponujemy:
- szkolenia zawodowe pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji i zawodów (to Państwo określacie jakie szkolenie Was interesuje!!!). Podczas trwania szkoleń przewidzieliśmy zwrot kosztów dojazdu i wypłatę stypendiów szkoleniowych!,
- staże zawodowe u Pracodawców w wymiarze od 4 do 6 miesięcy (wraz z wypłatą stypendiów stażowych i zwrotem kosztów dojazdu),
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie doradców zawodowych, psychologa.
 
Co powinna zawierać wyprawka dla dziecka?
 
W ramach wyprawki należy przygotować dziecku:
- kapciuszki,
- piżamkę,
- mały ręczniczek, szczoteczkę do zębów,
- worek z zapasowym ubrankiem,
- worek na brudne ubranka.
 
CAŁA RESZTA CZEKA NA DZIECI W EKO MALUCHU!!!!
Serdecznie zapraszamy!!!
 
Regulamin rekrutacji i dokumentacja rekrutacyjna dostępne od 2 września 2019 roku. 

Całkowita Wartość Projektu: 1286106,12 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1093190,20 zł


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.