Ogłaszamy rekrutację do Uczestników projektu EKO MALUCH


Termin, do którego można składać wnioski:
16 września  2019 r
Termin ogłoszenia listy dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego:
23 września 2019
Miejsce składania formularza:
Biuro Projektu ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto
Dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć do biura projektu osobiście lub listownie (dla dokumentów nadanych listownie liczy się data wpływu do Biura Projektu).
Godziny pracy:
Poniedziałek - środa:  7.45 - 15.45, Czwartek: 7.45 - 16.45, Piątek: 7.14.- 14.45
 
Kto może składać wnioski?
   Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
1) Opiekun dziecka należy do jednej z następujących grup:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem  pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy kodeks pracy,
- osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).
2) zamieszkiwanie na obszarze realizacji projektu tj. Gmina Lubomino i Gminy ościenne z powiatów lidzbarskiego i olsztyńskiego.
 
   Do projektu przyjmiemy co najmniej 7 Opiekunów, którzy poza opieką nad dzieckiem skorzystają również z oferty aktywizacji zawodowej (info w dalszej części dokumentacji). Zapewniamy również miejsca dla co najmniej 2 Opiekunów niepełnosprawnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

   W ramach działalności Klubu Dziecięcego zapewniamy miejsca opieki dla maluchów i zróżnicowaną ofertę zawodową dla rodziców i Opiekunów!!!
   Przygotowujemy miejsce opieki nad dziećmi z najwyższą starannością - kompleksowo remontujemy lokal, przygotowujemy przestronne sale, miejsca rekraecji tak aby zapewnić małym podopiecznym komfortowy, twórczy pobyt i jak najlepsze warunki do rozwoju.
   Szesnaściorgiem podopiecznych, będą opiekowały się 4 Opiekunki.
   Dzieci będą przebywały w dwóch niezależnych salach, każda 45 metrowa i dostosowana do umiejętności motorycznych maluchów.
   Wszystkie prace remontowe, wyposażenie, zabawki mają standardy ekologiczne i atesty bezpieczeństwa.
   W maksymalnym stopniu oparliśmy sie na tworzywach naturalnych i  procesach ekologicznych.
   Chcemy dawać dzieciom radość, uprzyjemniać proces rozwoju, utwierdzać w poczuciu własnej wartości i dostarczać nowych doświadczeń!
 
Podstawowe informacje Organizacyjne:
1. Klub dziecięcy będzie czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 6.30 - 16.30
2. W ramach opieki Klub Dziecięcy zapewnia dzieciom: wyżywienie wyłącznie z surowców ekologicznych (w tym w zakresie diet pokarmowych), środki higieniczne (pieluszki, chusteczki).
3. Nie wykluczamy przyjmowania dzieci, które przyjmują leki wymagające podania w czasie pobytu w Klubie Dziecięcym
4. W czasie dnia dzieci nie oglądają bajek, telewizji - jedyną formą stosowanych multimediów jest sprzęt dźwiękowy.
5. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA OPIEKI NAD DZIEĆMI: 7.10.2019
6. Odpłatność miesięczna za opiekę nad dzieckiem:
opłata stała w wysokości 100 złotych miesięcznie!!!
 
Aktywizacja zawodowa - podstawowe informacje:
   Oferta aktywizacji zawodowej kierowana jest do Opiekunów dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH, którzy nie pracują.
   W ramach oferty proponujemy:
- szkolenia zawodowe pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji i zawodów (to Państwo określacie jakie szkolenie Was interesuje!!!). Podczas trwania szkoleń przewidzieliśmy zwrot kosztów dojazdu i wypłatę stypendiów szkoleniowych!
- staże zawodowe u Pracodawców w wymiarze od 4 do 6 miesięcy (wraz z wypłatą stypendiów
  stażowych i zwrotem kosztów dojazdu),
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie doradców zawodowych, psychologa.

PLIKI DO POBRANIA:


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.