INFORMACJA DLA RODZICÓW - WAŻNE !!!


       W związku z planowanym rozpoczęciem działalności KLUBU DZIECIĘCEGO EKO - MALUCH w Rogiedlach informuję, że ze względu na niezbędność wykonania ostatnich prac montażowych i porządkowych konieczne jest przesuniecie terminu otwarcia KLUBU DZIECIĘCEGO na dzień
 
21 października 2019 roku.
 
Jednocześnie informuję, że
SPOTKANIE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI MALUCHÓW PRZYJĘTYCH DO EKO MALUCHA
odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godzinie 16.00 w siedzibie klubu w Rogiedlach.
 
Dni otwarte, podczas których maluchy będą miały okazję poznać nowe miejsca pod opieką rodziców i opiekunów planowane są w terminie: 16 i 17 października.
Godziny dni otwartych uzgodnimy z Państwem podczas spotkania z Rodzicami / Opiekunami.
 
Małgorzata Ofierska
Prezes LGD "Warmiński Zakątek"
 
oraz Zespół Klubu Dziecięcego EKO MALUCH


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.