Uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego EKO MALUCH

   We wtorek 30 października 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach. Na to niecodzienne wydarzenie przybyło wielu zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur, wykonawca Marcin Leszczyński, projektantka Izabela Jurkiewicz, burmistrzowie i wójtowie gmin członkowskich. Wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitała Prezes Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” Małgorzata Ofierska. Po poświęceniu pomieszczeń placówki zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach gratulowali udanej inwestycji, a dzieciom i pracownikom życzyli radości z pobytu w klubie dziecięcym.

   
więcej zdjęć na Facebook'u


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.