Lista rankingowa Kandydatów na Uczestników Projektu

Lista rankingowa z dnia 18.08.2020r. uczestników zakwalifikowanych do projektu (bez deklaracji aktywizacji zawodowej)
Lp. Nr wniosku Liczba punktów
1 20/EM/B 14
2 21/EM/B 10
3 22/EM/B 9
4 19/EM/B 8
5 23/EM/B 4

 

 
Lista rankingowa z dnia 18.08.2020 r. uczestników zakwalifikowanych do projektu (z deklaracją aktywizacji zawodowej)
Lp. Nr wniosku Liczba punktów
1 13/EM/A 20
2 14/EM/A 15


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.