Świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach

Informujemy, że dnia 05.09.2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach - posiłki gotowe do podania przywożone do siedziby klubu dziecięcego dla 16 dzieci w wieku 1 - 3 lat:
a) śniadanie,
b) obiad złożony z dwóch dań (każde danie będzie podawane w różnych godzinach dnia),
c) podwieczorek.
 
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie zestawów posiłków dla szesnaściorga
dzieci (lub mniejszej liczby, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, zgodnie z
punktem 3 ppkt c zapytania ofertowego),
b) w przypadku zgłoszonego zapotrzebowania Opiekuna, potwierdzonego orzeczeniem
lekarskim przygotowanie posiłków dietetycznych dla określonych dzieci.
c) rozładunek posiłków do miejsca docelowego: wydzielonego pomieszczenia kuchennego w
Klubie Dziecięcym EKO MALUCH (Rogiedle 27, 11-135 Lubomino),
d) dostawę posiłków ciepłych - obiadowych - I i II danie w termosach i pojemnikach izolacyjnych
utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4 - 6 godzin.
 
3. Wielkość zamówienia:
a) posiłki dostarczane w okresie od 7.10.2019 do 6.10.2021 dla szesnaściorga dzieci,
codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy,
b) szacowana liczba posiłków uwzględniająca statystyczny wskaźnik obecności dziecka na
poziomie 76% wynosi 6 144 zestawy żywieniowe,
c) faktyczna liczba dziennych dostaw jest zgłaszana w zapotrzebowaniu na dany dzień najpóźniej
do godziny 16.30 dnia poprzedzającego.

(Aktualizacja:) Rozstrzygięcie:


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Catering Mariola Banaś
ul. Łużycka 4/9, 11-040 Dobre Miasto
NIP: 739-325-26-00
Data wpływu: 18.09.2019 r.
Cena 86 016,00 zł


Pełna lista podmiotów:

Catering Mariola Banaś
ul. Łużycka 4/9, 11-040 Dobre Miasto
NIP: 739-325-26-00
Data wpływu: 18.09.2019 r.
Cena 86 016,00 zł
 
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.