ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „STOLARZ MEBLOWY”


W celu oszacowania wartości zamówienia usługi oraz wyboru Wykonawcy, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości brutto za realizację poniższej usługi...
więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „CUKIERNIK I i CUKIERNIK II STOPNIA”


W celu oszacowania wartości zamówienia usługi oraz wyboru Wykonawcy, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości brutto za realizację poniższej usługi:...
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „KUCHNIA POTRAW REGIONALNYCH”


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „KUCHNIA POTRAW REGIONALNYCH”
więcej...


1 2 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.