Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu EKO MALUCH Rok szkolny 2021/2022 -- AKTUALIZACJA

Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu EKO MALUCH
Rok szkolny 2021/2022
Lp. Nr wniosku Liczba punktów
1 29/EM/B 15
2 30/EM/B 15
3 26/EM/B 14
4 32/EM/B 13
5 17/EM/A 11
6 19/EM/A 10
7 31/EM/B 10
8 18/EM/A 8
9 27/EM/B 4
10 28/EM/B 4
11 20/EM/A 20


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.