Wykryto przypadki COVID-19 w Klubie Dziecięcym

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2021 r. potwierdzono zachorowanie na Covid – 19 jednej opiekunki dzieci w klubie dziecięcym EKO MALUCH. W związku z powyższym dzieci przebywające w EKO MALUCHU w dniach 3-5.11.2021 r. zostały poddane obowiązkowej kwarantannie do 15 listopada 2021 roku.
Jednocześnie przypominamy, że w dniu 12 listopada 2021 roku placówka będzie nieczynna – odgrzybianie budynku.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.