PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ 6 -17 LISTOPAD - 2023

TEMAT: ZWIERZĘTA + NIETYPOWE ŚWIĘTA
 1. PREZENTACJA ZWIERZĄT;WIEWIÓRKA , JEŻ , LIS, NIEDŹWIEDŹ,
 2. PRACE PLASTYCZNE.
 3. NIETYPOWE ŚWIĘTA – DZIEŃ JEŻA
  PIOSENKA-JEŻYK śpiewanki tv.
 4. ZABAWY RYTMICZNE
 5. PIOSENKA MIESIĄCA – ,,SKACZĄCE KASZTANKI’’
 6. TEATRZYK- Kot w butach
 7. NAUKA I DBANIE O NAWYKI HIGIENICZNE -  MYCIE ZĘBÓW, RĄK
 8. NAUKA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH TJ. UBIERANIE I ROZBIERANIE.
 9. SPACERY
 10. 5 LISTOPADA DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
 11. 8 LISTOPADA DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE POSIŁKU
 12. 11 LISTOPADA – PRACA PLASTYCZNA – FLAGA POLSKI, PIOSENKA TEMATYCZNA ‘’JESTEM POLKĄ I POLAKIEM’’


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.