Wzrost czesnego od stycznia 2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od  stycznia 2024 roku wzrostowi ulega czesne za opiekę nad dziećmi w KLUBIE DZIECIĘCYM EKO MALUCH.

 Miesięczna opłata za dziecko wynosi

   740,00 złotych dla dzieci zamieszkujących w gminie Lubomino

1 390,00 złotych dla dzieci spoza gminy Lubomino

Niewielki wzrost opłaty (o 60 złotych) dla dzieci zamieszkujących gminę Lubomino jest możliwy dzięki zwiększeniu przez Gminę Lubomino kwoty dopłaty do dziecka z 500 złotych do 650 złotych miesięcznie, za co serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.

Wyrównanie czesnego za miesiąc styczeń zostanie dopisane do lutowych faktur.

 

Małgorzata Ofierska

Prezes LGD „Warmiński Zakątek"POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.