Materiał filmowy z oficjalnego otwarcia Klubu Dziecięcego "EKO MALUCH".

Projekt EKO MALUCH jest wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
Nowo powstały klub dziecięcy w Rogiedlach ułatwia najmłodszym rozpoczęcie przygody z nauką, a rodzicom – powrót do aktywności zawodowej.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z oficjalnego otwarcia Klubu Dziecięcego "EKO MALUCH".

https://www.youtube.com/watch?v=xRbP65W1Jmw

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPWM.10.04.00-28-0017/19POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.