Uwaga!!!

   Informujemy, że w związku z sytuacją wynikającą z obecności w naszym regionie koronawirusa zaostrzamy środki ostrożności od dnia 11 marca 2020 roku podczas przyjmowania dzieci do grup. Każdy maluch będzie miał mierzoną gorączkę. Temperatura powyżej 37 0C lub kaszel czy katar wykluczają możliwość przebywania dziecka w EKO MALUCHU.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 11 marca 2020 r. wszelkie sprawy w biurze LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście załatwiane będą mailowo (i.sztremer@warminskizakatek.com.pl)
i telefonicznie. W nagłych sprawach biuro LGD jest czynne w godzinach od 1100 do 1200.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.