INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY - KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

 

A. Opiekun/ opiekunka w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH - 2 etaty

B. Pomoc opiekuna /opiekunki w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH - 2 etaty

 

Stwierdza się, że w wyniku naboru na stanowiska pracy:

         A. Opiekun/ opiekunka w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH - 2 etaty

         B. Pomoc opiekuna /opiekunki w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH - 2 etaty

 

wpłynęły po 2 zgłoszenia kandydatek na stanowisko.

Wszystkie CV zostały złożone osobiście w siedzibie LGD.

 

Żadna z ofert nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym  na stanowiska pracy z dnia 3 sierpnia 2019 roku.

 

Ze względu na pilną potrzebę zatrudnienia pracowników, w związku z planowanym uruchomieniem Klubu dziecięcego EKO MALUCH  postanawia się o zastosowaniu trybu naboru pracowników zgodnie z § 12 punkt 5 Regulaminu pracy Biura Lokalnej  Grupy Działania "Warmiński Zakątek" stanowiącego załącznik do uchwały nr 14/V/2015 Zarządu LGD "Warmiński Zakątek" z dnia 10 listopada 2015 roku.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.