Doradztwo w Projekcie


Uprzejmie informujemy, że bezpłatne doradztwo indywidualne w ramach projektu świadczą: Doradztwo prawne...
więcej...


Lista rankingowa z dnia 29.03.2017 r. po uwzględnieniu procedury odwoławczej - nabór 4


Dotyczy osób, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe wraz biznesplanami w naborze prowadzonym w dniu 10.03.2017 r...
więcej...


Lista Rankingowa z dnia 17.03.2017


Dotyczy osób, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe wraz z biznesplanami w naborze prowadzonym w dniu 10.03.2017 r...
więcej...


NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA OSTATNIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNES PLANEM dla ostatniej grupy uczestników NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.