II ETAP REKRUTACJI


W dniach 26-30 września 2016r. prowadzony będzie II etap rekrutacji-badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej...
więcej...


WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI


Informujemy, że II etap rekrutacji, tj. rozmowy z ekspertami(psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy) w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w dniach 26-30 września 2016r.
więcej...


OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW


Uprzejmie informujemy, że złożone do dnia 9.09.2016r. formularze kwalifikacyjne są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowane jest na koniec września b.r. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań z ekspertami zostaną zamieszczone na stronie projektu z min. 5cio dniowym wyprzedzeniem.
więcej...


AKTUALNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROJEKTU


W związku z informacją z dnia 22.07.2016r. dotyczącą zmian w regulaminie projektu oraz formularzu kwalifikacyjnym, poniżej zamieszczamy aktualną wersję regulaminu projektu, formularza kwalifikacyjnego, a także pozostałe dokumenty wymagane na tym etapie do ubiegania się o dotację...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.