Wyniki I etapu rekrutacji dla ostatniej grupy kandydatów


Plik do pobrania w załączniku
więcej...


Zamykamy nabór do ostatniej grupy na dotację


Informujemy, że nabór dokumentów rekrutacyjnych dla ostatniej już grupy osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej będzie prowadzony do dnia 16.02.2017r(włącznie). Nie przegap szansy.
więcej...


Lista rankingowa z dnia 31.01.2017 r.


Dotyczy osób, które złożyły biznes plany w naborze ogłoszonym w dniu 24.01.2017 r. Informujemy, że wszystkie złożone biznes plany, które otrzymały powyżej 60 punktów zostały rekomendowane do dofinansowania...
więcej...


Zmiany dla osób składających Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego(wraz z biznes planem)


Zmiany dla osób składających Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego(wraz z biznes planem) - Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu dla wydatków jednostkowych powyżej 3500 zł netto )...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.