UWAGA!!! ZMIANY W REGULAMINIE PROJEKTU


Formularz kwalifikacyjny: Pkt. 8(Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z podaniem szacunkowej wartości), doprecyzowano, że należy wymienić również wydatki wraz z kosztami jednostkowymi....
więcej...


NOWE BIURA PROJEKTU


URUCHOMIONO BIURO PROJEKTU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ORAZ PUNKTY REKRUTACYJNO KONSULTACYJNE W POWIATACH BARTOSZYCKIM I KĘTRZYŃSKIM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!!!
więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II


W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „ Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II” INFORMUJEMY ŻE: W TERMINIE OD 26.07.2016 DO 22.08.2016 PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA: ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
więcej...


WSTRZYMANIE NABORU NA STANOWISKO-ASYSTENT/KA KOORDYNATORA


Uprzejmie informujemy , że z uwagi na zapisy umowy na dofinansowanie projektu oraz stanowisko Instytucji Pośredniczącej, zmianie uległa koncepcja organizacji pracy biura projektu. W związku z powyższym zachodzi konieczność realizacji projektu w oparciu o kluczowy personel zarządzający będący w zasobach LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.