Terminy spotkań z psychologiem


Poniżej znajdują się informacja o terminie spotkania z psychologiem dnia 26.06.2018 których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie pomiędzy 13.04. a 17.05 2018 r...
więcej...Terminy badań predyspozycji do prowadzenia biznesu uczestników Projektu


Poniżej znajdują się informacja o terminie spotkania z doradca zawodowy i biznesowym dnia 27.06.2018 których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie pomiędzy 13.04. a 17.05 2018 r...
więcej...Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV” (dotyczy osób, które złożyły formularze rekrutacyjne w okresie między 19.03.2018 r. -12.04.2018 r.)...
więcej...
Lista rankingowa Gr II ZPD4 po I i II etapie


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie: 19.03.2018 - 12.04.2018 r. ...
więcej...LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV - NABÓR 16.05.2018


Lista rankingowa z dnia 23.05.2018r. Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 16.05.2018r....
więcej...
Terminy badań predyspozycji do prowadzenia biznesu uczestników Projektu


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PIERWSZEJ GRUPY UCZESTNIKÓW - 16.05.18


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 28.02.2018 a 15.03.2018 r. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 16 MAJA 2018 ROKU...
więcej...Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.