Rozpoczęcie naboru formularzy kwalifikacyjnych: 31 stycznia 2019


UWAGA !!! W DNIU 31.01.2019 R. ROZPOCZYNAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...
więcej...UWAGA !!! – WSTRZYMANIE WYPŁATY WSPARCIA POMOSTOWEGO


Szanowni Państwo, w związku z otrzymanymi zaleceniami od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, z dniem dzisiejszym zostaje wstrzymana wypłata wsparcia pomostowego dla wszystkich uczestników projektu...
więcej...
Indywidualne Szkolenie Prawne w Projekcie


Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia prawne w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” świadczyć będzie...
więcej...Lista rankingowa po uwzględnieniu procedury odwoławczej z dnia 15.10.2018 r. – GRUPA III


(dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 10.09.2018 r.)
więcej...LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - GRUPA III


Lista rankingowa z dnia 24.09.2018 r. – GRUPA III (dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 10.09.2018 r.)...
więcej...Rozeznanie rynku - indywidualne szkolenie prawne


ROZEZNANIE RYNKU dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.03.00-28-0038/17-00. W celu rozeznania i porównania cen rynkowych...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA TRZECIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW - 10.09.2018 R.


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie od 13.04.2018 r. do 17.05.2018 r (III GRUPA)... NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY
więcej...LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - GRUPA II


dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 30.07.2018 r...
więcej...Informacja o terminie po którym będą wypłacane dotacje


Uprzejmie informujemy, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie konto Lokalnej Grupy Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK zostanie zasilone w dniu 03.08.2018 r. Wypłaty wsparcia finansowego, dla osób które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.