Wstrzymanie wypłat wsparcia pomostowego


Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” wstrzymuje wypłaty wsparcia pomostowego dla wszystkich uczestników projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Informujemy, że wszelkie płatności zostaną uregulowane najpóźniej do dnia 04.10.2019 r. Za utrudnienia przepraszamy!
więcej...
Listy rankingowe z dnia 31.07.2019 r.


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 23.07.2019 r...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 4 GRUPY - 23.07.2019


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM DLA GRUPY 4. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 23 LIPCA 2019 ROKU...
więcej...​Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 4 GRUPA


Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 8 do 10 lipca 2019 r. Poniżej szczegółowy harmonogram. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do...
więcej...Lista rankingowa z dnia 03.07.2019 r. – 3 grupa w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 18.06.2019 r...
więcej...Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 4


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn)...
więcej...Terminy badań predyspozycji do prowadzenia biznesu uczestników Projektu - grupa 4


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym (odbędą się 26 i 27.06.2019 r.), których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym od 13 do 15 maja 2019 r...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.