NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 3 GRUPY - 18.06.2019


Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1 (9-17) oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach ul. "Grota" Roweckiego 1, pokój 213 (7.00-15.00) oraz w Kętrzynie w LGD "Barcja" ul. Plac Piłsudkiego 1 (7.00-15.00).
więcej...Lista rankingowa z dnia 06.06.2019 r. – II grupa w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 20.05.2019 r...
więcej...Komisja Oceny Wniosków dla 2 grupy uczestników odbędzie się 06.06.2019 r.


Informujemy, że w dniu 06.06.2019 r. o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W tym dniu dokonana zostanie ocena merytoryczna wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników Projektu w dniu 20.05.2019 r. Listy rankingowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniu...
więcej...Zamknięcie Naboru Uzupełniającego


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 15.05.2019 r. zamykamy nabór formularzy kwalifikacyjnych w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV".
więcej...Nabór uzupełniający – godziny przyjmowania formularzy kwalifikacyjnych w dniu 13.05.2019 r.


INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 13.05.2019 r. PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA: ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
więcej...Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 3 grupa- AKTUALIZACJA


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV"
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 2 GRUPY UCZESTNIKÓW – 20.05.2019 r.


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM DLA GRUPY 2.
więcej...Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 3 GRUPA


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”
więcej...Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 3


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędą się w terminie 13-22.05.2019
więcej...UWAGA. 13.05.2019 - NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH – WZNOWIENIE


W DNIU 13.05.2019 R. WZNAWIAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.