TERMINY BADAŃ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH - GRUPA 3


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym, których celem jest zbadanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej...
więcej...Lista rankingowa z dnia 12.04.2019 r. - I grupa


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanami w naborze prowadzonym w dniu 03.04.2019 r...
więcej...​Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 2 GRUPA


Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 9 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. Poniżej szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy. Przypominamy, że...
więcej...Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 2


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 1 GRUPY UCZESTNIKÓW – 03.04.2019 r.


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM DLA GRUPY 1. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 3 KWIETNIA 2019 ROKU...
więcej...TERMINY BADAŃ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH - GRUPA 2


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym, których celem jest zbadanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej...
więcej...Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 1 GRUPA


Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 12 marca do 26 marca 2019 r...
więcej...Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 1


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie...
więcej...ZAMKNIĘCIE NABORU DLA KOBIET


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. o godzinie 16:00 zamykamy nabór formularzy kwalifikacyjnych dla kobiet w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”.
więcej...TERMINY BADAŃ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH - GRUPA 1


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym, których celem jest zbadanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.