Listy rankingowe z dnia 31.07.2019 r.


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 23.07.2019 r...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 4 GRUPY - 23.07.2019


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM DLA GRUPY 4. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 23 LIPCA 2019 ROKU...
więcej...​Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 4 GRUPA


Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 8 do 10 lipca 2019 r. Poniżej szczegółowy harmonogram. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do...
więcej...Lista rankingowa z dnia 03.07.2019 r. – 3 grupa w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 18.06.2019 r...
więcej...Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 4


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn)...
więcej...Terminy badań predyspozycji do prowadzenia biznesu uczestników Projektu - grupa 4


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym (odbędą się 26 i 27.06.2019 r.), których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym od 13 do 15 maja 2019 r...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 3 GRUPY - 18.06.2019


Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1 (9-17) oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach ul. "Grota" Roweckiego 1, pokój 213 (7.00-15.00) oraz w Kętrzynie w LGD "Barcja" ul. Plac Piłsudkiego 1 (7.00-15.00).
więcej...Lista rankingowa z dnia 06.06.2019 r. – II grupa w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 20.05.2019 r...
więcej...Komisja Oceny Wniosków dla 2 grupy uczestników odbędzie się 06.06.2019 r.


Informujemy, że w dniu 06.06.2019 r. o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W tym dniu dokonana zostanie ocena merytoryczna wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników Projektu w dniu 20.05.2019 r. Listy rankingowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniu...
więcej...


1 2 3 4 5 6 7 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.