Konkurs dotacji: Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu EFS

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie dotacji "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020". Konkurs skierowany jest do partnerów działających w Komitetach Monitorujących programów operacyjnych perspektywy 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFS, którzy zainteresowani są utworzeniem sieci współpracy na rzecz funduszu.

Partnerów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do składania fiszek projektowych w terminie do 29 stycznia 2016 r.

Więcej informacji

Konkurs w PO IiŚ: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 - ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r

Więcej informacji

Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 r. o godz. 12.00.

Wiecej informacji

To ostatnie dni na zgłoszenie projektu do Funduszu Innowacji - czekają dwa granty do 50 000 złotych!

Fundusz Innowacji jest inicjatywą, której celem jest dostarczenie polskiemu trzeciemu sektorowi innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogących pomóc organizacjom pozarządowym w ich codziennej pracy. Już tylko kilka dni zostało do zakończenia fazy przyjmowania zgłoszeń!

Więcej informacji

Konkurs MPiPS: „Maluch – edycja 2016”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „Maluch – edycja 2016”.

Najbliższe termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe mija 12 stycznia 2016r.

Więcej informacji

Konkurs w PO WER: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15 w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane od 1 do 29 lutego 2016 r.

Więcej informacji

 

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.