Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Rusza program dotacyjny, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Jego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka, budowanie kompetencji językowej poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.

Więcej informacji

Działaj Lokalnie VIII

"Działaj Lokalnie" to program wspierający zwykłych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobre wspólnego W ósmej edycji programu "Działaj Lokalnie", wspierane będą projekty, które aktywizują lokalną społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Będzie on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Nabór wniosków do "DZIAŁAJ LOKALNIE VIII" będzie trwał do 10 maja 2013 roku (włącznie) – decyduje data wpływu wniosku.  Wnioski powinny wpłynąć do siedziby Ośrodka Działaj Lokalnie w formie mailowej na adres: warminskizakatek@wp.pl .

W Zakładce Działaj Lokalnie na naszej stronie internetowej dostępny jest Regulamin Programu, wniosek o dotację oraz budżet.

 

Program Liderzy PAFW

Program Liderzy PAFW jest wyjątkową propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności do uczestników programów Fundacji.
Obecnie trwa nabór do IX edycji projektu
Liderzy PAFW:
• udział w 12-miesięcznym liderskim programie rozwojowym (tutoring, szkolenia, wizyty studyjne),
• udział w programie Alumni dedykowanym absolwentom.

czytaj więcej

 

 

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu
"Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne".
Celem Programu jest wzmocnienie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności Lokalnej. Dzięki programowi szansę rozwoju będzie miał potencjał i kapitał kulturowy oraz kulturotwórcze zasoby społeczności.

czytaj więcej

Agrafka Agory

Agrafka Agory - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów

czytaj więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.