Konkurs w PO WER: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Wnioski przyjmowane będą od 19 stycznia do 29 lutego 2016 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy. Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową.

Więcej informacji

 

Konkurs Lokalne Inicjatywy Ekologiczne. Dofinansowanie 5000-20000 zł

Centrum OPUS zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przygotowanym pod egidą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tegorocznej edycji Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych Centrum OPUS przyzna ok. 20 grantów w wysokości od 5.000 zł do 20.000 zł. Poniżej znajdą Państwo wszystkie szczegóły związane z procedurą konkursową.

Okres realizacji inicjatywy: 1.05.2016-30.11.2016

Więcej informacji

 

Konkurs MSZ: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”.

Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.

Więcej informacji

 

II nabór wniosków do programu Chrzest966 Promesa 2016

W związku z dużym zainteresowaniem programem dotacyjnym Chrzest966, Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór do programu.

Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2016.

Więcej informacji 

Konkurs Towarzystwa Nasz Dom "Najpierw Dziecko"

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).

Więcej informacji 

To ostatnie dni, by wziąć pieniądze od Kulczyk Foundation!

Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł! To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków.

Więcej informacji

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.