Konkurs w ramach Działania 2.8 PO WER

Konkurs w ramach Działania 2.8 PO WER

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 1 do 11 grudnia 2015 r.

Więcej informacji

Program MSiT "Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych".

Cele Programu:

Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym.

Oferty można składać do 17 listopada 2015 r.

Więcej informacji:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - IX konkurs ofert

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza IX otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016.

Oferty można składać do 20 listopada 2015 r.

Więcej informacji

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Konkursy planowane do końca 2015 r.

Ponad 9,4 mld zł – to pula środków dla organizowanych w tym roku konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Więcej informacji: tutaj

UE. Nabór wniosków: Projekty dotyczące zdrowia uchodźców i innych imigrantów

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) ogłosiła nabór wniosków w Programie działań w dziedzinie zdrowia 2014-2020 na projekty dotyczące zdrowia uchodźców i innych imigrantów.

Nabór trwa do 12 listopada 2015 r.

Więcej informacji: tutaj

Planowany nabór wniosków w PO WER w Działaniu 4.1 Innowacje społeczne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało ogłoszenie na temat planowanego naboru wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Termin składania wniosków: od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r.

Więcej informacji: tutaj

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.