Program Erasmus+: nabory wniosków w 2016 r.

Komisja Europejska opublikowała 20 października 2015 r. zaproszenie do składania wniosków w Program Erasmus+ na 2016 r. Informacje dostępne są w języku polskim Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 (1) ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus+ na 2015 r. i 2016 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.Więcej informacji: tutaj

Konkurs MSZ: "Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r."

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie, przebywających w obwodach charkowskim lub/i zaporowskim lub/i dniepropietrowskim w zakresie przygotowania ludności do zimy (winteryzacja).

Oferty można składać do

12 listopada 2015 r.

Więcej informacji: tutaj

 

Konkurs UOKiK: Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla rzeczników konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oferty można składać do

10 listopada 2015 r.

Więcej informacji: tutaj

Program dotacyjny "Ojczysty – dodaj do ulubionych"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.
Wnioski można składać do

16 listopada 2015 roku.

 

Więcej informacji: tutaj

 

 

Nabór wniosków do programu „Bardzo Młoda Kultura”

Nabór wniosków do programu „Bardzo Młoda Kultura”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu

"Bardzo Młoda Kultura", który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce

poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Wnioski można składać do

30 listopada 2015.

Więcej informacji: Tutaj

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.